תקנון האתר

מבוא

אתר פרי הבוסתן ו/או פלחפוח (“האתר”) המופעל ע”י החברות להלן: פרי הבוסתן בע”מ ו/או פלחפוח בע”מ (“פלח” ו/ או “פרי” ו/או “החברה”) ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת מוצרי מזון (“המוצר”). האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט, כל אדם שהינו מעל גיל 18 רשאי לבצע הזמנה, לרבות הזנת פרטים מלאים להתקשרות. הרכישה מתבצעת על ידי סימון המוצרים הנדרשים ולכל אורך הדרך ניתן להוסיף / להסיר מוצרים עד שלב העברת ההזמנה לביצוע. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי, התמורה בגין הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או מזומן תתבצע במשרדי החברה במועד איסוף המוצרים. התמונות באתר אינן מחייבות. כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים במחיר הנקוב כולל מע”מ. החברה רשאית לעדכן מחירים בהתאם לתנאי השוק המשתנים מדי פעם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה טרם קבלת המוצר באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. בכפוף למדיניות משרד הבריאות אין החזרת מוצר מזון.

אספקה

החברה תדאג להכנת המוצר ללקוח בהתאם להזמנה באתר מכירות, הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי לאחר תאום המועד הגעה עם נציג במשרדי החברה.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות בטלפון 039330645 ו/או במייל אל נציגי השירות apple@aapple.co.il.

אחריות ושירות

האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה, האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל ובנוסף החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במוצר.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע לגבי לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בפתח תקווה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.